Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
  CHỦ ĐỘNG, ỨNG PHÓ BÃO NORU VÀ TÌNH HÌNH MƯA LŨ SAU BÃO 
 
Search

Chi tiết tin

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT ĐẢNG BỘ XÃ DUY TÂN NHIỆM KỲ 2015-2020
Người đăng: Hồ Ngọc Tuấn .Ngày đăng: 01/06/2020 .Lượt xem: 48 lượt.
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Duy Tân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, khai thác tiềm năng lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất các các lĩnh vực, tạo nên bước phát triển quan trọng và toàn diện về kinh tế xã hội là nền tàng vữn

Duy Tân là xã trung du năm ở phía tây của huyện Duy Xuyên,cách trung tâm huyện 17 km về phía Tây, có diện tích tự nhiên 864 ha, với hơn 80% đất sản cuất nông nghiệp.Toàn xã có 1.586 hộ với 5.888 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 09 chi bộ gồm 4 chi bộ thôn và 3 chi bộ trường học, 01 chi bộ y tế và chi bộ Quân sự với tổng số đảng viên là 157 đồng chí.

Đại hội Đảng bộ xã Duy Tân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định cơ cấu kinh tế của xã là: Nông nghiệp – Công nghiệp và  thương mại dịch vụ”. Trong đó Nông nghiệp lấy chăn nuôi làm mũi nhọn, xác định rõ hướng đi, ngay từ đầu nhiệm kỳ, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện  ủy, HĐND, UBND huyện, Đảng bộ xã đã chủ động xây dựng và ban hành các Nghị quyết, chương trình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng và có bước phát triển vượt bậc. Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 6/2017 Đảng bộ  đã xem xét điều chỉnh lại cơ cấu nền kinh tế theo sự phát triển và tiềm năng hiện tại theo hướng Nông lâm thủy sản- Thương mại dịch vu- công nghiệp và xây dựng.   Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục là ngành kinh tế chủ đạo trong đó lấy chăn nuôi làm mũi nhọn. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt 49,8 tỷ đồng ( theo giá 2010) . Tốc độ phát triển bình quân 5 năm 2015 – 2020 tăng bình quân 1,7 %/năm 

Trong nông nghiệp, bám sát các Nghị quyết chuyên đề của tỉnh và của huyện, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết số 56 về phát triển kin tế vườn từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi trong đó tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng tập trung, ưu tiên phát triển các mô hình kinh tế theo hướng trang trại, gia trại, chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện liên kết trong sản xuất để tạo ra giá trị hàng hóa. Định hướng phát triển kinh tế hợp tác xã, phát triển các sản phẩm OCOP. Chủ động quy hoạch sử dụng đất, tiếp nhận các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ phát triển sản xuất. Toàn xã có 01 công ty may mặc,  02 hợp tác xã,1 tổ hợp tác,  01 trang trại và hàng chục  gia trại, phát triển chăn nuôi và trồng trọt, đặc biệt sản phẩm OCOP  thịt heo sạch của HTX Duy Đại Sơn đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn xã ngày càng phát triển, giải quyết việc làm cho lao động của địa phương. Công ty may Sơn Hà, và một số công ty khác trên địa bàn huyện duy trì sản xuất và tạo việc làm cho trên 350 lao động. Nhiều ngành nghề thủ công cũng được duy trì và phát triển nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông nhàn như đan lưới Ngọc Trai, may và dán hàng giấy cho Hàn Quốc….

 Đến cuối nhiệm kỳ giá trị sản xuất  từ TMDV đạt trên 86tỷ đồng (giá 2010) tăng gần 60 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tăng trưởng bình quân đạt 20% (vượt so với nghị quyết đề ra

. Giá trị sản xuất từ ngành công nghiệp xây dựng ước đạt trên 89,4 tỷ đồng, tăng gần 80  tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 43,3%, vượt so với nghị quyết đề ra.

Với những kết quả đạt được như trên, tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế trong 5 năm qua đạt 225,462 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 20%. Đến cuối nhiệm kỳ cơ cấu kinh tế địa phương là TMDV  ( 38,7%) - CNXD (37,7%) - nông nghiệp (23,6%).

Kết quả rõ nét của Duy Tân trong nhiệm kỳ qua là đã huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết, chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, các thiết chế văn hóa, xây dựng khu dân cư kiểu  mẫu,  vườn và nhà ở kiểu mẫu, hộ gia đình kiểu mẫu. xây dựng tuyến đường DH17DX qua trung tâm xã,giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với hàng chục km, xây mới 3 trạm bơm, hàng chục km kênh mương thủy lợi với tổng chiều dài hàng gần 20 km, xây dựng mới hệ thống truyền thanh xã với kinh phí gần 400 triệu đồng, có hệ thống truyền thanh và loa đến tận các thôn; xây mới nhà văn hóa xã và nâng cấp 4/4 nhà văn hóa các  thôn. Xây mới trạm y tế mua sắm trang thiết bị đảm bảo công tác khám chữa bệnh nhân dân. Các cơ sở trường học được đầu tư khang trang, bổ sung trang thiết bị đảm bảo công tác dạy và học, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng mức thụ hưởng trực tiếp cho người dân. Cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, người dân phấn khởi tham gia hiến đất, vât kiến trúc, hoa màu, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng các công trình nông thôn mới. Đến nay, xã Duy Tân đã hoàn thành hồ sơ minh chứng 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 10/10 tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao được quan tâm. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 92,2%, 4/4 thôn đạt thôn văn hóa, trong đó 02 thôn đạt 5 năm,  6 năm liên tục, 01thôn đạt 3 năm liên tục; 26/33  tộc đạt tộc họ văn hóa . Công tác thông tin truyền thông được đẩy mạnh, 90% hộ gia đình có kết nối internet. Phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng, hàng năm xã đều tổ chức từ 2 đến 3 giải thể thao cấp xã, tích cực tham gia các giải thể thao của huyện, ngành đạt nhiều thành tích cao. Công tác giáo dục có nhiều đổi mới, 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia trong đó 1 trường đạt chuẩn mức độ 2, tỷ lệ học sinh khá giỏi THCS bình quân 68,6% so với đầu nhiệm kỳ tăng 1,1%, tiểu học 63,4%. Công tác y tế dân số, KHHGĐ duy trì thực hiện tốt, trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tăng gần 90 %. Các chính sách xã hội, công tác giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến cuối nhiệm kỳ còn 0,59%. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương, an ninh ổn định, hàng năm luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và các chỉ tiêu Quốc phòng khác, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 41.450 nghìn đồng/người/năm.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Duy Tân thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Tăng cường đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo giữ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên mọi lĩnh vực. Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên” và Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh giai đoạn 2016 – 2020. Thường xuyên phát huy trí tuệ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, chăm lo củng cố tổ chức, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Nêu cao tinh thần đoàn kết và làm chủ của tập thể, của nhân dân. Trước những vấn đề mới hay khó khăn, phức tạp, người dân luôn được bàn bạc, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng do vậy mà đã tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Những vấn đề mà người dân quan tâm như quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, GPMB đã được giải quyết thấu đáo tạo được niềm tin trong nhân dân.

Trong nhiệm kỳ Đảng bộ xã đã tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh  với tổng số trên 100% đảng viên tham gia học tập. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc tạo sự chuyển biến tốt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm với công việc, ý thức phục vụ nhân dân ngày càng được nâng lên. Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong các cuộc sinh hoạt. Việc phân công các đồng chí ủy viên Ban chấp hành phụ trách, dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở đã phát huy hiệu quả, qua đó, trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng và chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Việc đánh giá chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, Đảng bộ xã nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó Đảng ủy xã cũng đã chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ đảng viên. Tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý, rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ, quản lý cho từng giai đoạn cụ thể. Công tác quản lý, giáo dục đảng viên được quan tâm, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 99.5%, trong 5 năm qua kết nạp 18 đảng viên . Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tinh giản bộ máy, biên chế” đã thực hiện nhất thể hóa chức danh, số cán bộ, công chức giảm 2 biên chế so với đầu nhiệm kỳ, cán bộ không chuyên trách cấp xã giảm 5 người, nhất thể hóa 100% bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn hoặc trưởng ban công tác mặt trận thôn .

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác dân vận cũng đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã được đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Công tác chỉ đạo điều hành đã bám sát sự chỉ đạo của huyện, có trọng tâm, trọng điểm đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Công tác cải cách hành chính đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, kỷ cương, kỷ luật hành chính được thực hiện nhiêm túc. Hoạt động của bộ phận một cửa được nâng cao, việc giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, giảm thời gian và các thủ tục hành chính cho các tổ chức và công dân. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thể tăng cường việc giám sát và phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Qua 5 năm nhìn lại, Duy Tân đã hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đề ra, hầu hết những khuyết điểm hạn chế  được chỉ ra tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đã được khắc phục và giải quyết quyết liệt trong nhiệm kỳ. Duy Tân  hôm nay đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, hứa hẹn những bước tiến đột phá trên con đường tiếp tục đổi mới và phát triển. Phấn khởi trước những kết quả đã được, Đảng bộ và nhân dân trong xã càng ý thức sâu sắc trách nhiệm, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đẩy lùi khó khăn, thách thức; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền; nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; vững tin trong nhiệm kỳ mới với nhiều thắng lợi mới.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐẢNG BỘ XÃ DUY TÂN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9. TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 2/9.
DÂNG HƯƠNG ĐẶT VÒNG HOA KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THIỂU HỌC VÀ THCS LÊ QUÝ ĐÔN NHIỆM KỲ 2022-2025
KỲ HỌP THỨ 5 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ DUY TÂN
SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC-THCS LÊ QUÝ ĐÔN
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN, XÃ VỚI CỬ TRI THÔN PHÚ NHUẬN 2 VÀ CỬ TRI XÃ DUY TÂN
TT HĐND, CÁC BAN HĐND HUYỆN GIÁM SÁT KTXH-QPAN 06 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ 06 CUỐI NĂM 2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG AN XÃ DUY TÂN, NHIỆM KỲ 2022-2025
ĐẠI HỘI CHI BỘ Y TẾ NHIỆM KỲ 2022-2025
Các tin cũ hơn:
Đảng bộ xã Duy Tân tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2020) và trao huy hiệu Đảng đợt 3/2
Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên tiếp xúc cử tri xã Duy Tân
Tổ đại biểu HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Duy Châu, Duy Hòa và Duy Trinh
HDND huyện Duy Xuyên khóa XI khai mạc kì họp thứ 10
HĐND tỉnh giám sát đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Duy Xuyên
Khảo sát tổ chức bộ máy tại xã Duy Thu, Duy Phú


Tra cứu văn bản

THÔNG BÁO

Chủ động ứng phó với bão NORU và tình hình

diễn biến của mưa lũ, ngập lụt sau bão


Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND huyện Duy Xuyên về chủ động ứng phó với bão số 4 (NORU).

Hồi 19 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

     Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 260km, cách Quảng Nam khoảng 210km, cách Quảng Ngãi khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.  

     Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền Trung Trung Bộ, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 28/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8.

     Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4.    

     Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ)

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: từ đêm 27/9, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12-13; khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Từ sáng sớm ngày 28/9, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, có nơi cấp 9, giật cấp 11.

     Cảnh báo mưa lớn: từ ngày 27/9 đến ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Từ ngày 28/9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ.
BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY TÂN
Địa chỉ : Xã Duy Tân - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

000025174