Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM MẠNG THÁNH 8 (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022); 77 NĂM TRUYỀN THỐNG LỰC CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM  (19/8/1945 - 19/8/2022). 
 
Search

Chi tiết tin

Xã Duy Tân duy trì nâng chuẩn các tiêu chí và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Người đăng: Nguyễn Trần Quân .Ngày đăng: 04/08/2021 .Lượt xem: 73 lượt.
Xã Duy Tân duy trì nâng chuẩn các tiêu chí và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Duy Tân được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020 tại Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10  năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đến nay qua rà soát lại các tiêu chí thì xã Duy Tân vẫn đạt 19/19 tiêu chí xã Nông thôn mới.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nông thôn mới, cùng với những thuận lợi từ công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng, các cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ sản xuất, áp dụng các tiến bộ Khoa học - Kỹ thuật (KHKT) nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, địa phương Duy Tân cùng toàn thể nhân dân tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới; các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội cơ bản chuyển biến tích cực, công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân cơ bản ổn định.

Toàn xã có 479,2ha đất sản xuất nông nghiệp, bao gồm đất lúa: 357,48ha; đất màu 73ha, đất trồng cây lâu năm 48,73ha.  Đến nay có trên 90% diện tích canh tác được chủ động hoàn toàn từ khâu điều tiết nước, làm đất đến khâu thu hoạch lúa. Ngoài trồng lúa, xã cũng khuyến khích nhân dân chuyển đổi được 7ha trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình trồng sen thả cá. Nhiều mô hình sản xuất rau an toàn và các loại cây trồng hàng năm: ớt, ngô, cây đậu xanh với quy mô 98 ha... Trong phát triển kinh tế vườn, trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, địa phương đã vận động nhân dân tham gia cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có thu nhập kinh tế cao hơn, đã cải tạo được 18 vườn, với nguồn kinh phí hỗ trợ ban đầu 53 triệu đồng. Tổng giá trị thu nhập từ ngành trồng trọt trong 6 tháng đầu năm qua ước đạt 24,5 tỷ đồng đã góp phần không nhỏ trong việc tăng giá trị sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

Ước thu nhập bình quân cuối năm 2020 đạt 45 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo tính đến thời điểm hiện nay là 1,35%, tương ứng với 23 hộ, trong đó có 15 hộ nghèo thuộc bảo trợ xã hội. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tính đến thời điểm hiện nay là 2898/tổng số 2898 lao động tương ứng 100%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) giảm còn 5,22%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT 5464/5905 người, đạt tỷ lệ 92,5%.

Có được những kết quả như trên chính là được sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện. Từ đó, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới được triển khai kịp thời từ trong Đảng ra đến quần chúng nhân dân. Là địa phương mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được cấp uỷ tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình đề ra và được sự hưởng ứng đông đảo của tầng lớp nhân dân. Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, nhận được sự đồng tình hưởng ứng cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã. Người dân đã ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất góp phần nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Qua rà soát đánh giá theo dự thảo Bộ Tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, xã Duy Tân đạt 09 tiêu chí và còn 10 tiêu chí chưa đạt. Để đảm bảo cho địa phương về đích xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, địa phương tiếp tục đăng ký xây dựng thêm 2 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là thôn Phú nhuận 3 và thôn Thu Bồn Đông, ngoài ra địa phương tập trung vận động, tháo gỡ những khó khăn vướng mắt, phát huy những thôn làm tốt đi đầu trong công tác vận động, hiến đất xây dựng giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, xây dựng thiết chế văn hóa. Mặt trận và các đoàn thể ở xã đến các chi hội ở các khu dân cư tổ chức tuyên truyền từ đó mà nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, chủ trương xây dựng nông thôn mới và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, hưởng ứng tham gia các phong trào do địa phương phát động. Ngoài ra sử dụng hiệu quả nguồn vốn lồng ghép từ chương trình MTQG XD NTM, các nguồn vốn khác đầu tư xây dựng một số công trình thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phát triển sản xuất như: Trường học, Cơ sở VCVH, đường giao thông; kiên cố hóa kênh mương, Phương án hỗ trợ phát triển sản xuất….

Nhằm triển khai các nhiệm vụ cụ thể, địa phương đã kiện toàn, thay đổi, bổ sung các thành viên BCĐ, BQL nông thôn mới xã, BPT các thôn. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ, BQL xã, BPT các thôn trực tiếp phụ trách các tiêu chí mà từ đó địa phương đã duy trì tốt các tiêu chí XD NTM vfa đăng ký xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Nguồn tin: ST
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Duy Tân phấn đấu về đích nông thôn mới vào tháng 6/ 2020
Xây dựng nông thôn mới vì một môi trường Xanh – Sạch – Đẹp
Nỗ lực cán đích nông thôn mới
Duy Xuyên thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP
Lan tỏa phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới
Xã Duy Phú đạt 14 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới


Tra cứu văn bản

THÔNG BÁO

Hưởng ửng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào -Việt Nam” năm 2022.

         Thực hiện Công văn số 166 -CV/BTGHU ngày 11/7/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet từ ngày 13/6 đến ngày 05/9/2022; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện kính đề nghị các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: -Tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc thi nêu trên; vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi -Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi trên các các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị địa phương, tạo lập banner và dẫn đường link tới địa chỉ trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (https://vietlao.dangcongsan.vn) (Gửi kèm Công văn số 166-CV/BTGHU ngày 11/7/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên)BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY TÂN
Địa chỉ : Xã Duy Tân - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

000021556