Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)!

 
Search

Chi tiết tin

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ DUY TÂN LẦN THỨ 12( NHIỆM KỲ 2023-2028)
Người đăng: Nguyễn Tấn Lĩnh .Ngày đăng: 09/03/2023 .Lượt xem: 213 lượt.
   

Thực hiện Kế hoạch số 155-KH/HNDH, ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Duy Xuyên về tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Duy Xuyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Công văn số 141-CV/ĐU ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Duy Tân về “Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân xã Duy Tân lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong hai ngày 08, 09/03/2023, Hội Nông dân xã Duy Tân tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028. Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Trang, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Lãnh đạo địa phương có đồng chí: Trương Thanh Tùng,  HUV, Bí thư Đảng ủy -Chủ tịch HĐND, Cùng các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Duy Tân, AHLLVT  Huỳnh Tiến Năm.  Cácđồng chí Đại biểu đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đại biểu HTX NN, Đại diện Hội Nông dân 05 xã Khu tây và xã Duy Trinh,  Tổ hợp tác; tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn xã, Các đồng chí là Bí thư Chi bộ, trưởng thôn. Trưởng ban công tác mặt trận 4 thôn. Sự có mặt của 90 Đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 800 Hội viên nông dân trong toàn xã đã về tham dự Đại hội.


(Lãnh đạo Hội nông dân huyện Duy Xuyên tặng hoa chúc mừng Đại hội)

(Lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng Đại hội)

(Khối dân vận-Mặt trận đoàn thể tặng hoa chúc mừng Đại hội)

(Đông chí Hồ Châu Á, tặng hoa và quà cho AHLLVTND Huỳnh Tiến Năm)

Với chủ đề đại hội Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của tổ chức Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua, rút ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đã tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội nông dân xã lần thứ 11, kiểm điểm của Ban chấp hành Hội Nông dân xã Duy Tân nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023–2028, bầu Ban chấp hành khóa mới và bầu Đoàn đại biểu tham dư Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện Duy Xuyên  lần thứ 17.Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của BTV Hội nông dân huyện Duy Xuyên, BTV Đảng ủy xã Duy Tân, sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể từ xã đến thôn vận động cán bộ, Hội viên nông dân triển khi thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quá nhất định: Về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đã tập trung thực hiện 95 lượt tuyên truyền cho 9.750 lượt HVND về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội cấp trên, Kết luận 61 - KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” và Quyết định 673 - QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”, tuyên truyền Quyết định số 217– QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”, nhất là giám sát, phản biện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định 218 - QĐ/TW về “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Tuyên truyền và hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện Kết luận 01 - KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về“Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật rộng rải ra toàn dân như: Luật khiếu nại, tố cáo, Luật đất đai sửa đổi, và nhiều văn bản liên quan khác cho 5.250 lượt HVND. Về công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp 75 hội viên, đến nay tổng số hội viên toàn xã là 799  hội viên; giảm so với đầu nhiệm kỳ 140 hội viên.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của BCH Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp. Trong nhiệm kỳ đã thành lập 04 tổ hội nghề nghiệp, 03 tổ hợp tác, Có 100% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 95% tổ hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi, tổ hội yếu kém; Hội Nông dân xã được Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện công nhận 05 năm liền là đơn vị hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ, 02 năm dẫn đầu phong trào toàn huyện. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã được UBND tỉnh tặng 1 bằng khen;  Hội Nông dân tỉnh tặng  10 bằng khen các loại; Về Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững: Đã vận động 3.550 lượt nông dân đăng ký SXKDG; trong đó, cấp xã 2.190 hộ, cấp huyện 1170 hộ, cấp tỉnh 188 hộ, cấp trung ương 02 hộ. Kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, nhiều mô hình mới đem lại hiệu quả kinh tế như mô hình: Chăn nuôi tổng hợp và dịch vụ nông nghiệp của hộ Ông: Phạm Phượng Thu Bồn Đông; Ông: Lê văn Xân Phú Nhuận 3 và Ông : Trần Thà Phú Nhuận 2; Mô hình sản xuất rau trái vụ của Ông Trần Hiền, mô hình dịch vụ tổng hợp nông nghiệp và xây dựng của Ông Lương Hiền và thực hiện Nghị quyết 56 của Đảng uỷ về phát triển kinh tế vườn đã có nhiều hộ tiêu biểu cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả thu nhập cao như hộ Ông: Nguyễn Trường Tám,  Ông: Võ Trường Chính ở đơn vị Thu Bồn Tây và nhiều mô hình cải tạo vườn tạp trồng các loại cây khác có giá trị bước đầu cho thu nhập.  đã giúp đỡ trực tiếp cho 11 hộ nghèo về vốn vay, kỷ thuật chăn nuôi, phương tiện sinh kế với giá trị trên 20 triệu đồng  để vươn lên thoát nghèo bền vững đã góp phần cùng với địa phương giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn xã năm 2018 có 28 hộ nghèo, tỷ lệ 3.57.%, đến cuối nhiệm kỳ còn 60 hộ nghèo, tỷ lệ 1.71%. Nâng mức thu nhập binh quân đầu người từ 29.7 triệu đồng đến cuối nhiệm kỳ lên 42.9  triệu đồng, hoàn thành tiêu chí thu nhập góp phần cùng địa phương về đích nông thôn mới năm 2020 và tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025, thực hiện phong trào nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mimh và bảo vệ môi trường: Hội đã phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã, các ban ngành, đoàn thể vận động nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng các công trình phục vụ dân sinh như: bê tông  trên 9 km đường giao thông nông thôn. Trong quá trình mở đường có 218 gia đình Hội viên hiến đất với: 11.387 m2, hàng trăm triệu đồng giá trị vật kiến trúc và trên 500 ngày công. Tham gia trồng cây xanh trên các trục đường chính, xây dựng 6,5 km bê tông kênh mương, thực hiện tốt công tác chỉnh trang vườn nhà, tường rào, cổng ngõ, di dời chuồng trại chăn nuôi ra sau và xa nhà ở để tạo cảnh quang sạch, đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện tốt các tiêu chí gia đình văn hóa, xây dựng thôn văn hóa nên tỉ lệ gia đình nông dân đạt gia đình văn hóa hàng năm trên 98% và 75% thôn đạt thôn văn hóa. Về công tác hỗ trợ vốn cho nông dân: Hội đã làm tốt cống tác vận động để xây dựng. Trong nhiệm kỳ qua đã vận động nguồn quỹ hỗ trợ nông dân được 105 triệu đồng, Đến nay nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân quản lý là 1.123.000.000đ  cho 28 lượt hộ vay, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho nông dân vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ 3.9 tỷ đồng, Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập hồ sơ cho vay với số dư nợ trên 15 tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc nên các tổ quản lý vốn thu lãi hằng tháng đạt 100% và vận động thu tiết kiệm đạt chỉ tiêu, đến nay không có nợ khoanh và nợ quá hạn ở các ngân hàng và nguồn quỹ hỗ trợ nông dân do Hội quản lý. Về Công tác an sinh xã hội: Hội đã vận động hỗ trợ sinh kế như trao con giống, tạo điều kiện vay vốn, vận động giúp ngày công lao động, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Trong nhiệm kỳ qua đã giúp 11 hộ thoát nghèo bền vững và hỗ trợ cho 15 học sinh có điều kiện hoàn cảnh khó khăn khi bước vào năm học mới với số tiền 14 triệu đồng để động viên các em tiếp tục đến trường. Về công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân: Tích cực phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW, trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức 3 cuộc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, lực lượng công an xã. Ban Chấp hành Hội đã giới thiệu 02 hội viên nông dân ưu tú kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

( Chi Hội nông dân Phú Nhuận 3 phát biểu tham luận tại Đại hội)

(Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Trang, HUV, Chủ tịch Hội ND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội)

(Đồng chí: Trương Thanh Tùng, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo tại Đại hội)

(Đại hội bầu BCH khóa 12, nhiệm kỳ 2023-2028 và Đòan Đại biểu dự Đại Hội nông dân huyện Duy Xuyên Lần thứ 17)

(Ban chấp hành Hội nông dân khóa 12, nhiệm kỳ 2023-2028)

(Tặng quà các đồng chí UV BCH khóa 11 không tham gia BCH khóa mới)
Kết quả: đại hội đã bầu 09 đồng chí trúng cử vào BCH  Hội nông dân xã Duy Tân khóa 12, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí: Hồ Châu Á tái cử chức danh Chủ tịch, đồng chí: Huỳnh Thị Như Nga tái cử chức danh Phó chủ tịch. Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Duy Xuyên lần thứ 17.   

(Đồng chí: Hồ Châu Á, Chủ tịch Hội khóa 12 phát biểu bế mạc Đại hội)
        
Nguồn tin: Nguyễn Tấn Lĩnh-CCVHXH
[Trở về]
Các tin mới hơn:
HỘI CỰU TNXP TỔ CHỨC KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG TNXP-SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ DUY TÂN KHÓA 6, NHIỆM KỲ 2024-2029
HỘI CCB XÃ DUY TÂN TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “ CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2019-2024!
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU UBMTTQVN XÃ DUY TÂN LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2024-2029!
BTC ĐẠI HỘI TDTT XÃ DUY TÂN LẦN THỨ X TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN BÔNG LÚA VÀNG NĂM 2024!
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2023.
HỘI NGHỊ ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN XÃ DUY TÂN LẦN THỨ 14 KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2019 -2024.
HỘI NÔNG DÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2023
UỶ BAN MTTQVN PHỐI HỢP CÔNG AN HUYỆN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN CÔNG AN LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN NĂM 2023
UBND-UBMTTQVN-HỘI LHPN TỔ CHỨC HỘI " TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT" NĂM 2023
Các tin cũ hơn:
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỔ CHỨC GIAO LƯU DÂN VŨ NĂM 2023 “ VŨ ĐIỆU KHỎE-ĐẸP”
UBND-HỘI LHPN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN NỮ NĂM 2023
TUỔI TRẺ 03 XÃ TỔ CHỨC LỄ THẮP NẾN TRI ÂN, DÂNG HƯƠNG ANH HÙNG LIỆT SĨ NHÂN DỊP XUÂN QUÝ MÃO 2023
HỘI LHPN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH QUAY SỐ GÂY QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ NGHÈO NHÂN DỊP TẾT QUÝ MÃO 2023.
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2022. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023.
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV
NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC XÃ DUY TÂN NĂM 2022
MTTQVN XÃ DUY TÂN VỚI SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2022
HỘI NÔNG DÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2023.
HỘI LHPN VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH ẤM NO-TIẾN BỘ- HẠNH PHÚC-VĂN MINH.
    
1   2  
    

Tra cứu văn bản


BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY TÂN
Địa chỉ : Xã Duy Tân - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000208892