Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)!

 
Search

Chi tiết tin

HỘI KHUYẾN HỌC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2023.
Người đăng: Nguyễn Tấn Lĩnh .Ngày đăng: 12/01/2024 .Lượt xem: 346 lượt.Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Tùng – Phó chủ tịch Hội khuyến học huyện Duy Xuyên, đồng chí: Nguyễn Đức Bường, PBT Thường trực Đảng ủy- trưởng khối dân vận; đồng chí: Hồ Ngọc Tuấn, PBT,CT.UBND, đồng chí: Mai Xuân Hà Sang, P.CT.UBMTTQVN cùng các đồng chí đại diện mặt trận đoàn thể, BTCB, Trưởng thôn, trưởng ban CTMT 04 thôn, 04 chi hội, 16 tộc họ xây dựng phong trào học tập về tham dự hội nghị.

    ( Đồng chí: Trần Đình Mười, Chủ tịch hội khuyến học xã Duy Tân chủ trì hội nghị)

    (Đồng chí: Huỳnh Thị Kim Phượng, Phó chủ tịch hội khuyến học đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024)

Theo báo cáo, năm 2023 Hội khuyến học tiếp tục triển khai các mô hình học tập của địa phương theo quyết định 1373/QĐ-TTg và 489/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ. Được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của hội khuyến học huyện Duy Xuyên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của câp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của UBMTTQVN xã, sự đồng thuận nhất trí cao của lãnh đạo chi ủy, ban thôn, ban CTMT thôn, các đơn vị trường học, y tế, cơ quan tộc họ và gia đình trên địa bàn xã. Về công tác tham mưu: Thực hiện quyết định 1373 và 489, quyết định 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng mô hình công dân học tập, hội đã tham mưu lãnh đạo địa phương và Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của xã đã duy trì và phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo theo tinh thần xã hội hóa giáo dục đã có nhiều chuyển biến, góp phần tạo cảnh quan sư phạm và môi trường xanh sạch đẹp, đảm bảo cho công tác dạy và học. Ngoài ra kêu gọi mợi nguồn lực, đóng góp của các tổ chức, cá nhân  giúp đỡ mọi mặt để công tác giáo dục cũng như công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương mang lại nhiều kết quả thiết thực và hữu ích. Củng cố kiện toàn phát triển tổ chức hội: Năm 2023 BCH Hội xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác tổ chức khuyến học từ xã đến các chi tổ hội từng thôn, trường học, đơn vị học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập cấp xã đã hoạt động có nề nếp đi vào chiều sâu. Đến nay trên địa bàn xã có 4 cộng đồng học tập cấp thôn, 18 cộng đồng học tập cấp tổ, 02 đơn vị học tập trường học, 01 đơn vị học tập công đoàn xã, 1 đơn vị học tập của trạm y tế, 01 đơn vị học tập HTX,  01 ban khuyến học chùa Thu Bồn, 32/35 dòng họ học tập có từ đường, hội viên có 1650 HV, số Gia đình học tập 1485/1586 hộ. Xây dựng mô hình gia đình học tập: Gia đình là tế bào của xã hội, là nhân tố để góp phần xây dựng xã hội học tập, số lượng gia đình đăng ký đầu năm là 1485/1586. Qua 1 năm các gia đình có độ tuổi từ 16 đến 60 tuổi tự giác học tập thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề của huyện, xã, chuyển đổi khoa học kỹ thuật, tìm hiểu về pháp luật qua phong trào hội nông dân, phụ nữ đã tăng thêm sự hiểu biết và tiếp thu một phần sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, áp dụng vào đời sống cũng như mọi hoạt động khác, góp phần xây dựng nông thôn mới. Bằng nhiều nguồn vốn, kinh phí khác nhau, từng gia đình đã đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và học tập trong độ tuổi được ra lớp, độ tuổi từ 16 đến 60 tuổi không có người mù chữ, tiêu biểu như gia đình chị Thái Thị Lâm, 4 đứa con đều bước chân vào giảng đường Đại học. Xây dựng mô hình dòng họ học tập: Có 32/35 dòng họ có từ đường đã đăng ký xây dựng dòng họ học tập, nhiều dòng họ tổ chức giỗ xuân, chạp mã quy mô để tập hợp con cháu đông đủ như mọi năm, nhưng hội đồng gia tộc và ban khuyến học dòng họ đã khen thưởng đến các cháu đến từng gia đình có con em đạt thành tích trong học tập, chính vì thế các dòng họ vẫn duy trì được công tác khuyến học trong dòng tộc. Năm 2023 trên địa bàn xã có 16 tộc được công nhận tộc văn hóa, tộc Võ Văn, Huỳnh Văn, Nguyễn Đức tại thôn Phú Nhuận 2, tộc Hồ (Vinh Cường), Trần Văn, Nguyễn Văn Tại thôn Phú Nhuận 3, tộc 3, tộc Lê Văn, Hồ Văn (Thu Bồn), tộc Nguyến Văn, Lê Văn, Trương Đình, Võ Phi tại Thu Bồn Tây, tộc Cao Đình, Lê Văn, Trần Văn, Nguyễn Văn tại thôn Thu Bồn Đông…Bên cạnh đó còn một số tộc họ có quỹ khuyến học nhưng tổ chức tuyên dương phát thưởng chưa được trang nghiêm, thiết thực quỹ khuyến học còn ít, hoạt động chưa mang tính bền vững. Xây dựng mô hình cộng đồng học tập: Đến nay có 4 cộng đồng học tập cấp thôn, 18 cộng đồng học tập cấp tổ được duy trì hoạt động thường xuyên. BCĐ xây dựng học tập của xã thường xuyên chỉ đạo kiểm tra đôn đốc, tuy nhiên phong trào cộng đồng học tập hoạt động chưa đều, chưa đi vào chiều sâu, chưa có kế hoạch chương trình cụ thể nên mang lại hiệu quả chưa cao. Xây dựng mô hình đơn vị học tập:Toàn xã có 5 đơn vị học tập, 02 trường học, 01 công đoàn cơ quan xã, 01 trạm y tế, 01 HTX. Nhìn chung các đơn vị học tập hoạt động tốt, phong trào tự học, tự rèn luyện, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị, các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đầy đủ . Đến nay 5 đơn vị đạt đơn vị học tập, phong trào được hoạt động sôi nổi, từ kiến thức và chuẩn hóa đội ngũ có đủ năng lực đảm nhận nhiệm vụ địa phương mang lại kết quả tốt đẹp, thiết thực. Xây dựng mô hình công dân học tập: Đã triển khai tập huấn mô hình công dân học tập có 60 thành viên tham gia, đăng ký 121 công dân, tuy nhiên bước đầu có 74 công dân cài đặt đăng ký, đạt tỷ lệ 61,1%, đây là mô hình mới, việc triển khai còn lúng túng, nhất là phần mềm công dân học tập chưa đáp ứng với mô hình công dân học tập. Hằng năm địa phương hỗ trợ từ 3tr đến 5tr để hội hoạt động, ở các chi hội thôn, vận động mỗi hộ gia đình đóng góp 15.000 - 20.000đ/hộ để các chi hội thôn có nguồn kinh phí phát thưởng cho con em đạt thành tích xuất sắc trong học tập, quỹ hội hiện có 18 triệu đồng. Tổng cộng quỹ huy động trong năm 382 triệu, trong đó cấp học bổng 86 xuất với số tiền 136 triệu đồng, khen thưởng 1340 xuất sô tiền 130.400.000đ, hỗ trợ khó khăn 490 xuất số tiền 116 triệu đồng. Công tác vận động quỹ khuyến học của các thôn vận động trong nhân dân, người con xa quê để khen thuỏng cho con em trên địa bàn xã trong năm cụ thể:  Thôn Thu Bồn Tây khen thưởng 112 xuất, kinh phí  9.816000, trong đó 10 em đỗ Đại học, Cao đẳng, khen thưởng 1 xuất học bổng. Thôn Phú Nhuận 2 khen thưởng 96 xuất, kinh phí 9.600.000đ, 03 em đỗ ĐH-CĐ, khen thưởng 6 xuất học bổng. Thôn Phú Nhuận 3 khen thưởng 212 xuất, kinh phí 20.390.000đ, 19 em đỗ ĐH-CĐ, khen thưởng 6 em ĐH xuất sắc, học bổng 02 em, đạt giải cấp tỉnh 6 em, cấp huyện 16 em. Thôn Thu Bồn Đông, đã phát thưởng 116 xuất, tổng kinh phí 15.000.000đ, 08 em đỗ ĐH-CĐ, khen thưởng học bổng 04 em. Qũy khuyến học các chi hội tồn từ 3-5 triệu đồng, riêng chi hội thôn Thu Bồn Đông tồn 26 triệu đồng.

Năm 2023 phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có nhiều khó khăn hơn là thuận lợi nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, sự đoàn kết thống nhất của BCH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra đối với công tác khuyến học khuyến tài. Bên cạnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội khuyến học huyện Duy Xuyên, sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, UBND, sự phối kết hợp của UBMTTQVN xã, các ban ngành đoàn thể cũng như chi ủy ban thôn, ban CTMT thôn, các tộc họ, các tổ đoàn kết, sự đồng tình của nhân dân, Hội khuyến học xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023.


(Phát biểu chỉ đạo của đồng chí: Nguyễn Đức Bường, P.BT TT Đảng ủy)

        Hội nghị đã tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2023.


Nguồn tin: Nguyễn Tấn Lĩnh-CCVHXH
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI CỰU CÔNG AN NHÂN DÂN XÃ DUY TÂN
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỔ CHỨC LỄ MỪNG THỌ NĂM 2024
BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2024-2029
ỦY BAN NHÂN DÂN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SÁP NHẬP XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2025!.
UBND TỔ CHỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI TDTT LẦN THỨ X NĂM 2024
Các tin cũ hơn:
UBND- CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG, CCHC, HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
TỔNG KẾT PHONG TRÀO "TDĐKXDĐSVH", CÔNG TÁC VĂN HÓA XÃ HỘI NĂM 2023
TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỘI TÙ YÊU NƯỚC NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024.
UBND-UBMTTQVN-CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG "NHÀ TÔI CÓ BÌNH CHỮA CHÁY" NĂM 2023.
CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC SINH HOẠT NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 VÀ CHIA TAY ĐOÀN VIÊN
DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND XÃ DUY TÂN
ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN TỔ CHỨC GẶP MẶT 40 TÂN SINH VIÊN THI ĐỖ ĐẠI-CAO ĐẲNG NĂM 2023
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ QUÝ ĐÔN TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022-2023
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA NHÂN KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TBLS (27/7/1947-27/7/2023).!
    
1   2  
    

Tra cứu văn bản


BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY TÂN
Địa chỉ : Xã Duy Tân - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000208904