Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)!

 
Search

Chi tiết tin

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU UBMTTQVN XÃ DUY TÂN LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2024-2029!
Người đăng: Nguyễn Tấn Lĩnh .Ngày đăng: 15/04/2024 .Lượt xem: 450 lượt.
    

Được sự thống nhất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Duy Tân, ngày 11-12/4/2024, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Duy Tân lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 chính thức khai mạc.


     Về dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Duy Tân lần thứ X có Ông: Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên; Bà: Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên, Lãnh đạo địa phương có Ông:
Trương Thanh Tùng, HUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND, Ông: Nguyễn Đức Bường, PBT TT - Trưởng khối DV Đảng ủy, Ông: Hồ Ngọc Tuấn, PBT - Chủ tịch UBND, Cùng các ông, bà trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, UBND, các tổ chức thành viên, các ban ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trường học.


(Ông: Trương Thanh Tùng, HUV-BT Đảng ủy, CT.HĐND tặng hoa chúc mừng đại hội)

(Ông: Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam
huyện Duy Xuyên tặng hoa chúc mừng đại hội)


(Ông: Nguyễn Đức Bường thay mặt ĐCT tặng hoa và quà cho AHLLVTND Huỳnh Tiến Năm)

Đại hội được tiếp đón Anh hùng LLVTND: Huỳnh Tiến Năm, các ông, bà Nguyên lãnh đạo địa phương, nguyên Chủ tịch UBMT xã qua các thời kỳ, đại diện cho các Doanh nghiệp trong và ngoài địa phương, các Ông, bà Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, các ông, bà Trưởng thôn ở 04 khu dân cư. Đại hội xin nhiệt liệt chào mừng 93 vị đại biểu chính thức là Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khoá IX, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã cũng về tham dự đông đủ với Đại hội hôm nay. Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới –Phát triển” phát huy dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã tập trung  trí tuệ, tích cực thảo luận các nội dung do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa IX trình Đại hội, nhằm đáp ứng yêu cầu “Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu phát triển bền vững xã Duy Tân” trong thời gian đến.

Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động UBMT khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 và góp ý vào báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029; Hiệp thương dân chủ cử UBMT khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông: Mai Xuân Hà Sang tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương dân chủ cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu UBMTVN huyện Duy Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo báo cáo, Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, tình hình trong nước còn không ít khó khăn, thách thức tác động đến tư tưởng, tình cảm của Nhân dân, song khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện, tinh thần dân tộc, lòng yêu nước được khơi dậy mạnh mẽ, mối quan hệ gắn bó mật thiết và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước không ngừng được củng cố, các tầng lớp Nhân dân trong xã đã phát huy quyền làm chủ, đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giai cấp nông dân, có truyền thống yêu nước, cần cù, chịu khó, sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế hộ, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, là một trong những lực lượng nòng cốt của quá trình xây dựng nông thôn mới. Tại Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương 820 Hội viên Hội Nông dân toàn xã, là lực lượng đông đảo đã quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế hộ, góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nông dân cơ bản ổn định và được cải thiện. Phụ nữ Duy Tân, đến cuối năm 2023 toàn xã có 1304 Hội viên và ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong xã hội, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; tham gia thực hiện có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội, xây dựng các mô hình “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc”, duy trì và phát triển các tổ góp vốn, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững, gắn các Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”,“Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, đa dạng hóa hình thức, đổi mới nội dung phong phú thiết thực, thu hút đông đảo hội vin tham gia. Lực luợng Đoàn viên-Thanh thiếu niên là tổ chức thành viên đóng vai trò xung kích trong các phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”,“Thanh niên tình nguyện”,“Năm xung kích, bốn đồng hành”,“Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới”. Hoạt động của Thanh, thiếu niên thông qua Tổ chức Đoàn, Hội, Đội đã có nhiều hình thức đa dạng phong phú, thu hút ngày càng nhiều lực lượng tham gia. Các phong trào lớn của Đoàn, Hội, Đội được triển khai rộng rãi đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác tập hợp thanh, thiếu niên. Tổ chức Công đoàn đã tập hợp rộng rãi cán bộ Đoàn viên Công đoàn, 32 cán bộ Công chức, không chuyên trách của xã là lực lượng gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng đề ra. Với vai trò của tổ chức Hội CCB, 199 Hội viên Hội CCB xã đã phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” có những đóng góp to lớn cho các phong trào trong những năm qua. Các vị là những lớp người đi trước, đã có nhiều cống hiến cho quê hương, đất nước, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng với cách mạng, là những tấm gương sáng, mẫu mực để con cháu noi theo. Luôn luôn đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là làm nòng cốt trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, vận động gia đình, tộc họ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Hội Người cao tuổi xã, thông qua phong trào “Tuổi cao gương sáng”, Hội đã có những đóng góp tích cực trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Luôn gương mẫu trong các phong trào, là nòng cốt trong công tác vận động gia đình, tộc họ tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Các tổ chức Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ không ngừng tập trung củng cố tổ chức, đảm bảo số lượng và chất lượng, xây dựng kế hoạch và có nhiều giải pháp để triển khai thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào công tác vận động quần chúng tại địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên tuyền; nắm bát tình hình Nhân dân và phản ánh ý kiến của Nhân dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước. Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chủ động đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền trên cả 3 mặt: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng số lượng sản phẩm tuyên truyền và nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tuyên tuyền miệng thông qua gặp gỡ, đối thoại, tiếp xúc cử tri ở địa bàn dân cư, chuyên mục trên hệ thống phát thanh của xã và ở 04 khu dân cư, trang Fanpage. Kịp thời cung cấp thông tin, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã đến các tầng lớp Nhân dân. Hằng năm, nhân “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc” và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 hàng năm được tổ chức sôi nổi, đều khắp ở các khu dân cư trên địa bàn toàn xã, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực tạo khí thế vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết trong từng cộng đồng dân cư. Đặc biệt, vào dịp này trừ những năm cấn dịch bệnh Covid-19 vào năm 2020 và 2021 các năm còn lại trên địa bàn 18/18 tổ đoàn kết đều tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và tổ chức bữa cơm đoàn kết. Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Công văn lãnh đạo thực hiện các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân xã ký kết Chương trình phối hợp triển khai các nội dung của Cuộc vận động giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư phát động xây dựng các mô hình “Gia đình văn hóa nông thôn mới tiêu biểu”, “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”… qua đó đã cụ thể hóa các nội dung Cuộc vận động để triển khai tại địa phương.


(Ông: Phan Minh Thắm, Trưởng BCTMT  thôn Phú Nhuận 3 tham luận tại Đại hội)

Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Tộc văn hóa được phát động và duy trì thường xuyên. Tập trung hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư phát động Nhân dân đăng ký thực hiện mô hình “Gia đình văn hóa”. Phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” được Mặt trận và các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền sâu rộng đến các địa bàn dân cư, tập trung vận động Nhân dân thực hiện việc thu gom, xử lý, phân loại rác thải tại nguồn với nhiều mô hình sáng tạo, bước đầu mang lại kết quả đáng ghi nhận, qua đó từng bước xây dựng thói quen và ý thức tự giác tham gia bảo vệ môi trường. Thực hiện nội dung đoàn kết chấp hành phát luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã phối hợp với Công an tổ chức 18 Hội nghị phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” ở 04 thôn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp tuyên truyền trong Nhân dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế bằng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với yêu cầu công tác phòng chống dịch. Đồng thời, chủ trì tổ chức 02 đợt phát động để vận động các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn xã ủng hộ số tiền 119 triệu 666 nghìn đồng và 3 tấn hàng hóa để phòng, chống dịch Covid-19. Kinh phí vận động được sử dụng đúng mục đích, đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, chặt chẽ và đã chi với số tiền 104 triệu 370 nghìn đồng nguồn quỹ Covid-19 còn lại 15 triệu 296 nghìn đồng được kỳ họp HĐND xã thống nhất biểu quyết thông qua chuyển vào ngân sách xã để quản lý và sử dụng. Từ năm 2019 - 2023, Ban Cứu trợ xã đã vận động, hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai. Các hoạt động cứu trợ được thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng. Hoạt động tham gia xây dựng chính sách pháp luật thường xuyên được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã tổ chức 02 Hội nghị để lấy ý kiến góp ý đối với các văn bản: Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng dẫn của Mặt trận cấp trên. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến đối với nhiều chương trình, dự án cần lấy ý kiến tham vấn cộng đồng, tham gia góp ý đối với các dự thảo Nghị quyết có liên quan do Hội đồng nhân dân xã ban hành. Đã vận động được 320 triệu đồng, hỗ trợ 45 trường hợp bị thiệt hại do bão lụt gây ra.Kết quả tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hoạt động tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân địa phương. Trong nhiệm kỳ, hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp[1] được Mặt trận xã phối hợp triển khai nghiêm túc. Sau mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại địa phương gởi đến Thường trực HĐND từng cấp và báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên để theo dõi. Đồng thời, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị sau tiếp xúc cử tri. Kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở: Quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được phát huy thông qua việc thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.  Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị theo quy định của pháp luật. Tích cực tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở, tiến hành hòa giải và hòa giải thành nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ở cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, từng bước thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thường xuyên duy trì các kênh thông tin, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân về hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức và đảng viên để kiến nghị cấp ủy, chính quyền cùng cấp kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Phối hợp tổ chức 34 hội nghị TXCT với đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với 675 lượt cử tri tham gia, tiếp nhận  432 ý kiến, kiến nghị.Toàn xã có 01  Ban Thanh tra nhân dân, với 07 thành viên; 05 năm qua, các Ban TTND giám sát 05 vụ việc; các Ban GSĐTCCĐ giám sát 20 công trình, dự án; Toàn xã có 04 Tổ hòa giải ở cơ sở, với  30  hòa giải viên; Phối hợp tổ chức 05  lớp tập huấn, 02 hội thi hòa giải viên cơ sở giỏi; Phối hợp tổ chức 34 hội nghị TXCT với đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với 675 lượt cử tri tham gia, tiếp nhận  432 ý kiến, kiến nghị.Toàn xã có 01  Ban Thanh tra nhân dân, với 07 thành viên; 05 năm qua, các Ban TTND giám sát 05 vụ việc; các Ban GSĐTCCĐ giám sát 20 công trình, dự án;Toàn xã có 04 Tổ hòa giải ở cơ sở, với  30  hòa giải viên; Phối hợp tổ chức 05  lớp tập huấn, 02 hội thi hòa giải viên cơ sở giỏi;


(Ông: Hồ Ngọc Tuấn, PBT, CT.UBND phát biểu tham luận tại Đại hội)

(Ông:Trương Thanh Tùng, HUV-BT Đảng ủy, CT.HĐND phát biểu chỉ đạo đại hội)

(Ông: Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên  phát biểu chỉ đạo đại hội)

(Ủy ban MTTQVN  xã Duy Tân khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029)

(Ông: Mai Xuân Hà Sang tặng quà không tham gia tái cử UBMT khóa X)

(Ông: Trần Quốc Công thư ký thông qua Nghị quyết Đại Hội khóa X)
Nguồn tin: Nguyễn Tấn Lĩnh-CCVHXH
[Trở về]
Các tin mới hơn:
HỘI CỰU TNXP TỔ CHỨC KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG TNXP-SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ DUY TÂN KHÓA 6, NHIỆM KỲ 2024-2029
HỘI CCB XÃ DUY TÂN TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “ CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2019-2024!
Các tin cũ hơn:
BTC ĐẠI HỘI TDTT XÃ DUY TÂN LẦN THỨ X TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN BÔNG LÚA VÀNG NĂM 2024!
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2023.
HỘI NGHỊ ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN XÃ DUY TÂN LẦN THỨ 14 KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2019 -2024.
HỘI NÔNG DÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2023
UỶ BAN MTTQVN PHỐI HỢP CÔNG AN HUYỆN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN CÔNG AN LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN NĂM 2023
UBND-UBMTTQVN-HỘI LHPN TỔ CHỨC HỘI " TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT" NĂM 2023
UBMTTQVN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN
RA MẮT MÔ HÌNH “ 2 GIỮ VỀ AN NINH TRẬT TỰ” TẠI THÔN PHÚ NHUẬN 3
HỘI NGHỊ ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN XÃ DUY TÂN LẦN THỨ 13 KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2019 -2024.
HỘI LHPN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023. SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN 01 NGÀY 18/5/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
    
1   2  
    

Tra cứu văn bản


BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY TÂN
Địa chỉ : Xã Duy Tân - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000208954