Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM MẠNG THÁNH 8 (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022); 77 NĂM TRUYỀN THỐNG LỰC CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM  (19/8/1945 - 19/8/2022). 
 
Search

Danh bạ

Họ tên: Email:
Điện thoại:
STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
1 Huy Lê Văn Quốc Huy Văn phòng-Thống kê
Ủy ban nhân dân
0905674192
02356509898
levanquochuy90@gmail.com
2 Hiền Văn Phước Hiền Văn phòng-Thống kê
Ủy ban nhân dân
0906445848
02356509898
hiendcdt@gmail.com
3 Tuấn Hồ Ngọc Tuấn Chủ tịch UBND
Ủy ban nhân dân
0813798991
02356509898
hongoctuan203@gmail.com
4 Trường Nguyễn Công Trường Phó Chủ tịch UBND
Ủy ban nhân dân
0942413348
02356509898
truongduytan82@gmail.com
5 Hạ Trương Thị Hạ Tài chính-Kế toán
Ủy ban nhân dân
0905710224
02356559968
truongthiha90@gmail.com
6 Nhất Hồ Thị Minh Nhất Tài chính-Kế toán
Ủy ban nhân dân
0794565284
02356509898
minhnhat020988@gmail.com
7 Diêu Ngô Diêu Địa chính - Xây dựng
Ủy ban nhân dân
0774424109
ngodieudcdt@gmail.com
8 Quân Nguyễn Trần Quân Văn hóa - Xã hội
Ủy ban nhân dân
0905425786
nguyentranquanhuaf@gmail.com
9 Xanh Trương Tấn Xanh Lao động-Thương binh-XH
Ủy ban nhân dân
0984979574
xanhtbxhduytan@gmail.com
10 Nhân Võ Ngọc Nhân Tư pháp-Hộ tịch
Ủy ban nhân dân
0985744306
ngocnhan1978@gmail.com
11 Liên Nguyễn Liên Trưởng Công an
Ủy ban nhân dân
0984399792
conganxaduytan@gmail.com
12 Công Trương Thành Công CHT Quân sự
Ủy ban nhân dân
0792574801
02356509911
xadoiduytan@gmail.com
13 Bường Nguyễn Đức Bường Phó Bí thư TT Đảng ủy
Đảng ủy
0762654414
02356505588
buonghue@gmail.com
14 Tùng Trương Thanh Tùng Bí thư Đảng ủy
Đảng ủy
0984344405
02356505588
tungkt8ct59@gmail.com
15 Hồng Nguyễn Thị Thu Hồng Văn phòng Đảng ủy
Đảng ủy
0795743270
02356505588
hongdanguyduytan@gmail.com
16 Tùng Trương Thanh Tùng Chủ tịch HĐND
Hội đồng nhân dân
0984344405
02356509898
tungkt8ct59@gmail.com
17 Minh Hồ Văn Minh Phó Chủ tịch HĐND
Hội đồng nhân dân
0905641656
02356509898
hovanminhubnd@gmail.com
18 Ba (demo) Nguyễn Thị Ba (demo) Chuyên viên
Kế toán
02353....
sales@qti.vn


Tra cứu văn bản

THÔNG BÁO

Hưởng ửng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào -Việt Nam” năm 2022.

         Thực hiện Công văn số 166 -CV/BTGHU ngày 11/7/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet từ ngày 13/6 đến ngày 05/9/2022; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện kính đề nghị các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: -Tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc thi nêu trên; vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi -Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi trên các các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị địa phương, tạo lập banner và dẫn đường link tới địa chỉ trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (https://vietlao.dangcongsan.vn) (Gửi kèm Công văn số 166-CV/BTGHU ngày 11/7/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên)BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY TÂN
Địa chỉ : Xã Duy Tân - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

000021569