Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)!

 
Search

Hoạt động Văn hóa - Xã hội

UBND TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI CỰU CÔNG AN NHÂN DÂN XÃ DUY TÂN
Thực hiện hướng dẫn số 40/HD-BCH, ngày 03/5/2024 của Ban chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam về thực hiện một số điều của Điều lệ Hội Cựu CAND Việt Nam; Công văn số 693/CAH-TM, ngày 25/4/2024 của Trưởng Công an huyện Duy Xuyên về việc triển khai thành lập Chi Hội Cựu Công an nhân dân cấp xã......
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỔ CHỨC LỄ MỪNG THỌ NĂM 2024
Nhân kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam (6/6/1941- 6/6/2024). Ngày 03 tháng 6 năm 2024 được sự thống nhất của Ban đại diện hội Người Cao Tuổi huyện Duy Xuyên, Ban Thường vụ Đảng ủy......
BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2024-2029
Căn cứ Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của cứ Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Thực hiện Công văn số 1226-CV/HU ngày 15/3/2024 của Huyện ủy Duy Xuyên về chỉ đạo công tác bầu cử trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2024-2029......
ỦY BAN NHÂN DÂN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SÁP NHẬP XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2025!.
Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.........
UBND TỔ CHỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI TDTT LẦN THỨ X NĂM 2024
Thực hiện Hướng dẫn số 2766/HD-UBND ngày 26/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên về việc tổ chức Đại hội TDTT các xã, thị trấn. Kế hoạch số 41/KH- UBND ngày 4/2/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên về việc tổ chức Đại hội TDTT huyện Duy Xuyên lần thứ X năm 2024-2025....................
HỘI KHUYẾN HỌC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2023.
Ngày 09/01/2024 Hội Khuyến học xã Duy Tân tổ chức hội nghị tổng kết chương trình công tác khuyến học năm 2023 và triển khai nhiệm khuyến học năm 2024..........................
UBND- CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG, CCHC, HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân-Công đoàn xã Duy Tân tổ chức hội nghị tổng kết cán bộ, công chức năm 2023, tổng kết công tác thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, tổng kết hoạt động công đoàn và triển khai nhiệm vụ năm 2024..................
TỔNG KẾT PHONG TRÀO "TDĐKXDĐSVH", CÔNG TÁC VĂN HÓA XÃ HỘI NĂM 2023
Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Duy Xuyên, Phòng VHTT về tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào toàn dân, công tác VHXH năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024............
TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỘI TÙ YÊU NƯỚC NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024.
Được sự thống nhất của Thường trực Hội tù yêu nước huyện Duy Xuyên, lãnh đạo Ban thường vụ Đảng ủy xã Duy Tân...............…….
UBND-UBMTTQVN-CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG "NHÀ TÔI CÓ BÌNH CHỮA CHÁY" NĂM 2023.
Thực hiện kế hoạch liên tịch giữa UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công đoàn xã Duy Tân. Được sự chỉ đạo và thống nhất của BTV Đảng ủy xã Duy Tân. Ngày 01/11/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phối hợp với........
• CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC SINH HOẠT NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 VÀ CHIA TAY ĐOÀN VIÊN
• DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND XÃ DUY TÂN
• ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN TỔ CHỨC GẶP MẶT 40 TÂN SINH VIÊN THI ĐỖ ĐẠI-CAO ĐẲNG NĂM 2023
• TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ QUÝ ĐÔN TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024
• HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022-2023
• TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA NHÂN KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TBLS (27/7/1947-27/7/2023).!
• KỶ NIỆM 22 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6/2001 - 28/6/2023)
• KỶ NIỆM 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2023)!
• TỔ CHỨC KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM (6/6/1941-6/6/2023)-LỄ MỪNG THỌ NĂM 2023
• UBMTTQVN-UBND TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG “TỘC VĂN HÓA”, CỦNG CỐ HỘI ĐỒNG CHƯ TỘC CỦA XÃ, NHIỆM KỲ 2019-2024

Tra cứu văn bản


BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY TÂN
Địa chỉ : Xã Duy Tân - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000208895