Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM MẠNG THÁNH 8 (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022); 77 NĂM TRUYỀN THỐNG LỰC CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM  (19/8/1945 - 19/8/2022). 
 
Search

Thông tin xã

Duy Tân là một xã trung du nằm ở phía Tây huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Cách trung tâm huyện 20km về phía Tây, là một xã có điều kiện phát triển Kinh tế - Xã hội, có khu di tích Lăng Bà Thu Bồn, có tuyến đường QL 14H, DH10 và tuyến đường DH17.DX, có Cụm Công nghiệp Gò Mỹ là tiền đề phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương... Ranh giới được xác định như sau:

- Phía Đông giáp: Xã Duy Hòa.

- Phía Tây giáp: Xã Duy Thu.

- Phía Nam giáp: Xã Duy Phú.

- Phía Bắc giáp: Xã Đại Thắng huyện Đại Lộc.

Tổng diện tích tự nhiên: 864,14 ha.

Toàn xã có 1586 hộ dân, với 5888 nhân khẩu, mật độ dân số 596 người/km2.

Tổng diện tích tự nhiên của xã là 864,14 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 491,74ha, đất phi nông nghiệp 364,85ha, đất chưa sử dụng 7,55 ha.

Toàn xã có 4 thôn: Phú Nhuận 2, Phú Nhuận 3, Thu Bồn Đông và thôn Thu Bồn Tây. Địa hình Gò đồi chủ yếu phân bố tại thôn Phú Nhuận 2, địa hình tương đối bằng phẳng tập trung 3 thôn còn lại.

Thực hiện các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X), đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp mang tính toàn diện, theo hướng bền vững. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, sự nổ lực, phấn đấu của toàn thể nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nông thôn mới, cùng với những thuận lợi từ công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng, các cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ sản xuất, áp dụng các tiến bộ Khoa học - Kỹ thuật (KHKT) nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, địa phương Duy Tân cùng toàn thể nhân dân tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới; các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội cơ bản chuyển biến tích cực, công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân cơ bản ổn định.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ và HĐND xã về cơ cấu nền kinh tế đến cuối nhiệm kỳ (2015-2020) của địa phương là Công nghiệp – Xây dựng (37,7%); Thương mại - Dịch vụ (38,7%); Nông nghiệp (23,6%).Tra cứu văn bản

THÔNG BÁO

Hưởng ửng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào -Việt Nam” năm 2022.

         Thực hiện Công văn số 166 -CV/BTGHU ngày 11/7/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet từ ngày 13/6 đến ngày 05/9/2022; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện kính đề nghị các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: -Tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc thi nêu trên; vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi -Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi trên các các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị địa phương, tạo lập banner và dẫn đường link tới địa chỉ trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (https://vietlao.dangcongsan.vn) (Gửi kèm Công văn số 166-CV/BTGHU ngày 11/7/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên)BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY TÂN
Địa chỉ : Xã Duy Tân - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

000021546