Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM MẠNG THÁNH 8 (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022); 77 NĂM TRUYỀN THỐNG LỰC CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM  (19/8/1945 - 19/8/2022). 
 
Search

Cơ cấu tổ chức

          1. Ông: TRƯƠNG THANH TÙNG

 Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính học

          Trình độ chính trị: Cao cấp

          Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – CT. HĐND xã

2. Ông: NGUYỄN ĐỨC BƯỜNG
 
 Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh tế

          Trình độ chính trị: Trung cấp

          Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3. Ông: HỒ NGỌC TUẤN
 
Trình độ chuyên môn: ĐH Việt   nam học
Trình độ chính trị: Trung cấp
       Chức vụ: Phó Bí thư – Chủ tịch  UBND xã 4. Bà Nguyễn Thị Châu Trình độ chuyên môn: Đại học  Công tác xã hội
       Trình độ chính trị: Trung cấp
       Chức vụ: Ủy viên BTV - Chủ tịch UBMTTQVN xã
5. Ông:
NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG
Trình độ chuyên môn: ĐH Quản   trị kinh doanh
       Trình độ chính trị: Trung cấp
       Chức vụ: Đảng ủy viên khóa XIII, Phó chủ tịch UBND xãTra cứu văn bản

THÔNG BÁO

Hưởng ửng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào -Việt Nam” năm 2022.

         Thực hiện Công văn số 166 -CV/BTGHU ngày 11/7/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet từ ngày 13/6 đến ngày 05/9/2022; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện kính đề nghị các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: -Tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc thi nêu trên; vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi -Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi trên các các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị địa phương, tạo lập banner và dẫn đường link tới địa chỉ trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (https://vietlao.dangcongsan.vn) (Gửi kèm Công văn số 166-CV/BTGHU ngày 11/7/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên)BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY TÂN
Địa chỉ : Xã Duy Tân - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

000021525